Participants List


Ukraine

Olga BONDARENKO
Shevelya & Partners
Natalia IVANIUK
GRISCHENKO & PARTNERS IP
Daria KAPLUNENKO
PATENT-HELP
Olga KRESHCHENKO
Synergy IP Law Agency
Oleksandr MAMUNYA
Aequo
Vadim MIKHAILYUK
Mikhailyuk, Sorokolat & Partners
Anna MIKHAILYUK
Mikhailyuk, Sorokolat & Partners
Liudmyla OLISHEVYCH
Grischenko & Partners IP
Mariya ORTYNSKA
IPStyle Patent Law Company
Viktoriia OSTAPCHUK
Synergy IP Law Agency
Diana PORTNA (Non-AIPPI Member)
D&L PATENT
Alla SLOBODYANYUK
Slobodyanyuk & Partners
Taras SLOBODYANYUK
Slobodyanyuk & Partners
Nataliya SOLOVYOVA
Patent agency OMI-PAT Ltd.
Viktoriya SOPILNYAK
Doubinsky & Osharova