Participants List


Russia

Tatiana BADAEVA (Non-AIPPI Member)
Alexander V. BILYK
Vladimir I. BIRIULIN
Kamila BLAGOPOLUCHNAYA
Vadim CHAGIN
Elena L. DAVYDOVA
Dmitry EKENIN (Non-AIPPI Member)
Viktor A. EZHEVSKIY
Pavel GUERMAN
Alexey V. IGNATEV
Robert KAKSIS
Mikhail V. KHMARA
Alexey MIKHAILOV
Elena E. NAZINA
Maria I. NILOVA
Irina G. OZOLINA
Mayya PAK
Ernest PESIKOV
Alexey ROBINOV
Eduard SHABLIN
Mikhail SHURSHILIN
Victor STANKOVSKIY
Alexey M. VAKHNIN
Alexander K. VASILETS
Denis VOEVODIN
Vsevolod VOROBIEV
Sergey ZUYKOV