Participants List


Poland

Klaudia BLACH - MORYSINSKA
Marek BURY
Monika CHIMIAK
Joanna DARGIEWICZ
Jan DOBRZAńSKI
Krzysztof DUDZIńSKI
Monika GACZKOWSKA
Anna GDULA
Marcin GęDłEK
Anna GRZELAK
Joanna JANOSZEK
Małgorzata KACZMARCZYK
Katarzyna KARCZ
Marta KAWCZYNSKA
Bartłomiej KOCHLEWSKI
Bartosz KRAKOWIAK
Aleksandra KRYSKA
Marek LAZEWSKI
Jaroslaw MARKIETA
Tomasz NASIłOWSKI
Eliza NOWACKA
Ada PILECKA
Dariusz PIRóG
Justyna RASIEWICZ
Dorota RZAZEWSKA
Marta SZNAJDER
Agnieszka SZTOLDMAN
Rafal WITEK