Participants List


Poland

Klaudia BLACH - MORYSINSKA
Marek BURY
Joanna DARGIEWICZ
Jan DOBRZAńSKI
Krzysztof DUDZIńSKI
Anna GRZELAK
Joanna JANOSZEK
Małgorzata KACZMARCZYK
Marta KAWCZYNSKA
Bartłomiej KOCHLEWSKI
Bartosz KRAKOWIAK
Aleksandra KRYSKA
Jaroslaw MARKIETA
Justyna RASIEWICZ
Dorota RZAZEWSKA
Marta SZNAJDER