Participants List


Japan

Masatoshi ABE
AIPPI Japan
Kazuo AKAOKA
Akaoka Patent Office
Takahiro AOKI
Anderson Mori & Tomotsune
Yasushi AOKI
Isshiki & Co.
Hiromichi AOKI
Yuasa And Hara
Ian BLAKE
ibip Japan kk
Roberto CARAPETO
Licks Attorneys
Takeshi DESHIMARU
Nakamura & Partners
Naho EBATA
Abe, Ikubo & Katayama
Takaharu FUJITA
Olive International Patent Office
Hiroyuki FUKE
YASUTOMI & Associates
Nobushige FURUHASHI
Abe, Ikubo & Katayama
Toshiya FURUSHO
Oh-Ebashi LPC & Partners
Yukio FUSE
I.F. PARTNERS
Miki GOTO
Anderson Mori & Tomotsune
Yingze GUAN
ONDA TECHNO Intl. Patent Attys.
Sayaka HARADA
SOEI Patent & Law Firm
Takahiro HATORI
Nagashima Ohno & Tsunematsu
Takenori HIROE
Patent Professional Corporation, HIROE AND ASSOCIATES
Takashi HIROSE
Oh-ebashi Lpc & Partners
Hirokazu HONDA
Abe, Ikubo & Katayama
Naruto IKEDA
SOEI Patent & Law Firm
Katsuhiko IMABORI
IP Firm SHUWA
Yusuke INUI
Kubota
Ryoichi ISHIBASHI (Non-AIPPI Member)
WILLFORT INTERNATIONAL PATENT FIRM
Ryo ISHIZAKI (Non-AIPPI Member)
Nakamura & Partners
Ryo IWATANI
Iwatani Patent Office
Rie KAWAI
Olive International Patent Office
Shigeo KAWASAKI
Aoyama & Partners
Yuki KITAHARA
Fukami Patent Office, P.C.
Sumiko KOBAYASHI
Abe, Ikubo & Katayama
Hideto KOHNO
Kohno & Kohno
Takeshi KOMATANI
Shusaku·yamamoto
Emi KONDO
SOEI Patent & Law Firm
Keiji KONDO
Fukuda & Kondo
Hiroaki KOUNO
Kouno Hiroaki Patent Firm
Eiichiro KUBOTA
Kubota
Masatoshi KURATA
Suzuye & Suzuye
Kaoru KURODA
Abe, Ikubo & Katayama
Yoshiki KUROKI
SOEI Patent & Law Firm
Hitoshi MAEDA
Maeda & Suzuki
Emiko MAKI
Abe, Ikubo & Katayama
Ryo MARUYAMA
Kyosei International Patent Office Intellectual Property Attorneys
Masaharu MATSUDA
Fukami Patent Office, P.C.
Koichi MINAMI
Aippi Japan
Mitsuko MIYAGAWA
TMI Associates
Manabu MIYAJIMA
Kyowa Patent & Law Office
Reina MIYOSHI
Takaoka IP Law
Naoko MOCHIZUKI
Takahashi, Hayashi and Partner Patent Attorneys, Inc.
Takatoshi MONYA
Nishimura & Asahi
Masashi MORIWAKI
Moriwaki Ip, P.c.
Ken-ichi MORIZUMI
Aoyama & Partners
Junko MUKOYAMA
Avaya Japan, Ltd. 
Koji MURAI
Shinjyu Global Ip
Yoshihisa NAGAI
Nagai International Patent Bureau
Takayuki NAGASHIMA
YKI Intellectual Property Attorneys
Koichi NAKA
IPR Consultant PPC
Masaru NAKAJIMA
Seiwa Patent & Law
Takeshi NAKATSUKA
SOEI Patent & Law Firm
Takashi NAKAZAKI
Anderson Mori & Tomotsune
Hiroshi NEMOTO
TMI Associates
Keiichi NISHIMURA
Nishimura & Partners
Reishi NISHIWAKI
Creo Law & IP LPC
Mayumi OGURI
Olive International Patent Office
Yuzuru OKABE
Okabe International Patent Office
Sachiko OKUNUKI
ATAGO IP
Makoto ONDA
ONDA TECHNO Intl. Patent Attys.
Makoto ONO
Anderson Mori & Tomotsune
Hisazumi ONO
ATAGO IP
Shinjiro ONO
Yuasa And Hara
Shigeru OSUGA
Kitahama Partners
Seiji OTA
R&C IP Law Firm
Keiichi OTA
Ota & Associates, Patents & Trademarks
Ryuji OTA
R&C IP Law Firm
Atsushi SAGAWA
Washida & Associates
Reiko SAIWAI
Olive International Patent Office
Lulu SANG
COSMOS INTERNATIONAL PATENT & TRADEMARK OFFICE
Shinichi SANUKI
IP Firm SHUWA
Masato SASAKI
Fukami Patent Office, P.C.
Fujiko SHIBATA
Japan Patent Attorneys Association
Takamitsu SHIGETOMI
Oh-Ebashi LPC & Partners
Yoshinori SHIMIZU
Soei Patent & Law Firm
Hisao SHIOZAWA
SIKs & Co.
Shuichi SHITARA
Taiyo, Nakajima & Kato
Keisuke SOEDA
Kyowa Patent & Law Office
Oki SUWANO
Kindai University faculty of law
Toshiyuki SUZUKI (Non-AIPPI Member)
WILLFORT INTERNATIONAL PATENT FIRM
Kunio TAKAGI
SOEI Patent & Law Firm
Yuichiro TAKAHASHI
Takahashi Hayashi and Partner Patent Attorneys Inc.
Hideki TAKAHASHI
Takada, Takahashi & Partners
Takanori TAMAI
YASUTOMI & Associates
Takuya TERAKAWA
S. Soga & Co
Kenji TOSAKI
Nagashima Ohno & Tsunematsu
Aiko TSUDA
YASUTOMI & Associates
Koichi TSUJII
Nakamura & Partners
Masaya TSUNO
TMI Associates
Tatsuya TSUTSUMINO
Asahina & Co.
Kunio UEDA
Olive International Patent Office
Shinichi UEDA
Gotoh & Partners
Kimihito WASHIDA
Washida & Associates
Hitoshi WATANABE
Shobayashi International Patent & Trademark Office
Kozo YABE
Yuasa And Hara
Osamu YAMAMOTO
Yuasa And Hara
Atsushi YAMAMOTO
Sankyo Patent Attorneys Office
Takahiro YAMAUCHI
Nagashima Ohno & Tsunematsu
Kazuhiko YOSHIDA
Nakamura & Partners