Participants List


Hungary

Gusztáv BACHER
Máté BORBáS
András CSERNY
Szabolcs FARKAS
Gábor GERMUS
Tamás GöDöLLE
István GöDöLLE
Ádám GYöRGY
Bertalan HORVATH
Marcell KERESZTY
Áron Márk LáSZLó
Daisy MACHYTKA-FRANK
Árpád PETHO
Zsolt SZENTPETERI
József TáLAS