Denmark

formed in 1934

Group Leadership

President

Name Nicolai LINDGREEN
CompanyKromann Reumert
Address Sundkrogsgade 5
Copenhagen OE DK-2100
Denmark
Phone+45 40 61 14 82
Fax+45 70 12 13 11
Emailnl@kromannreumert.com

Vice-President

Name Sture RYGAARD
CompanyPlesner Advokatfirma
Address Amerika Plads 37
Copenhagen 2100
Denmark
Phone+45 36 94 11 18
Emailsry@plesner.com

Secretary

Name Christian KRAGELUND
CompanyHorten
Address Philip Heymans Alle 7
Hellerup 2900
Denmark
Phone+45 33 34 43 47
Emailckr@horten.dk

Treasurer

Name Ulla C. KLINGE
CompanyInspicos P/S
Address Kogle Allé 2
Horsholm 2970
Denmark
Phone+45 45 16 61 68
Emailuk@inspicos.com

Members

Casper Struve
Timo Minssen
Jens Schovsbo
Nicolaj Bording
Mikkel Vittrup 
Klaus Ewald Madsen 
Mikkel Roed Trier
Preben Kjaer Kristensen
Ellen Breddam
Lars Holm Nielsen
Thomas Kirkbak
Christina Bildsoe Moller 

Group Secretariat

Mrs. Jette Balslev
FIR – Foreningen Industriel Retsbeskyttelse AIPPI
c/o Plesner Advokatfi rma
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen
Email: aippi@aippi.dk