China

formed in 1983

Activity Report 2018-2019

Group Leadership

President

Name Lipu TIAN
CompanyState Intellectual Property Office of the Peoples
Address 6 XI Tu Cheng Road., Ji Men Bridge
Hai Dian District
Beijing 100088
China
Phone(86-10) 6209 3622
Fax(86-10) 6201 9615
Emailtianlipu@sipo.gov.cn

Vice-Presidents

Ping Yu
Yuguang Li
Ruibiao Xu
Chuanhong LongĀ 

Perry Wu Yang
Xiangling Zeng
Yong Li
Heather LinĀ 

Secretary

Name (Richard)Yi LI
CompanyCCPIT Patent & Trademark Law Office
Address 10/F Ocean Plaza
158 Fuxingmennei Street
Beijing 100031
China
Phone+86 10 6604 6030
Fax+86 10 6641 5678
Emailliyi@ccpit-patent.com.cn

Deputy Secretaries

Jianhua Song
Gang Zhao