Participants List


China

CHEN BIN
Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC
Limin CHAI
Ntd Patent & Trademark Agency Ltd.
Frank CHEN
GoldenGate
Gang CHENG
Sunshine Intellectual Property International Co., Ltd.
Xiaolin DANG
Beijing Sanyou Intellectual Property Agent Limited
YUNPENG DENG
Advance China I.P. Law Office
Hongman DONG
MSJ Law Office
Chengen DUAN
Zhongzi Law Office
Qiang GE
Sbzl Ip Law Firm
Yan GONG
China PAT Intellectual Property Office
Hongxia GU
Tee & Howe Intellectual Property Attorneys
Wang GUMP
Uni-intel Patent and Trademark Law Firm
Gang HU
CCPIT Patent and Trademark Law Office
Gesheng HUANG
Zhongzi Law Office
Zhihua HUANG
Tdip & partners
Aaron HURVITZ
Kangxin Partners P.C
Changhao JIN
KINHALO International Intellectual Property (Beijing) Ltd
Jianzhong KANG
CCPIT Patent & Trademark Law Office
Dong KE
China IPwell International Law Firm
Zhiqiang KONG
China Patent Agent (H.K.) Ltd.
(Richard) Yi LI
CCPIT Patent & Trademark Law Office
Zheng LI
Zhongzi Law Office
Leo LI
En Hui Ip & Partners
Sirui LI
Sunshine Intellectual Property International Co., Ltd.
Tao LI
China Patent Agent (hk) Ltd.
Yong LI
King & Wood Mallesons
Elaine LI
Advance China I.P. Law Office
Guangying LI
Ntd Patent & Trademark Agency Ltd.
Tony C.H. LIN
Lee and Li-Leaven IPR Agency Ltd
Xiaohong (Heather) LIN
NTD Patent & Trademark Agency Ltd.
Jeffrey Wei LIU
Corner Stone & Partners
Ruidong LIU (Non-AIPPI Member)
Zhongzi Law Office
Xiaoming LIU
Chofn Intellectual Property
Chuanhong LONG
CCPIT Patent & Trademark Law Office
Tim MENG
GoldenGate Lawyers
Kevin PAN
Guangzhou Sino Patent & Trademark Agent Co.,Ltd.
Shilin PAN
Zhilin Law Group
Yali SHAO
Liu, Shen & Associates
Lena SHEN
Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd
Bo SHENG
Tee & Howe Intellectual Property Attorneys
Jonas SHI
IPwell Int. Property Law Firm
Tina (Hong) TAI
China Patent Agent (H.K.) Ltd.
Rong WAN
China University of Political Science and Law
Jie WANG
CCPIT Patent & Trademark Law Office
Hongxiang WANG
Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC
Hui WANG
Chofn Intellectual Property
June WANG
NTD Patent & Trademark Agency Ltd.
Maohua WANG
King & Wood Mallesons
Jing XU
King&Wood Mallesons
Jie ZHANG
Tee & Howe Intellectual Property Attorneys
Jie ZHANG
Sunshine Intellectual Property International Co., Ltd.
Peter ZHANG
Linda Liu & Partners
Hui ZHANG
Fangda Partners, Beijing Office
Wen ZHONG
Liu Shen & Associates
Hongbo ZHONG
Lee and Li-Leaven IPR Agency Ltd.
Qian ZHOU
Witrust Intellectual Property Ltd.
Joanna ZHU
Ge Cheng & Co., Ltd.