Participants List


Ukraine

Oleksandr MAMUNYA
Aequo
Vadim MIKHAILYUK
Mikhailyuk, Sorokolat & Partners
Anastasia MINDRUL
Pakharenko & Partners
Victoria NIKOLAYENKO
Shevelya & Partners
Liudmyla OLISHEVYCH
Grischenko & Partners IP
Mariya ORTYNSKA
IPStyle Patent Law Company
Antonina PAKHARENKO-ANDERSON
Pakharenko & Partners
Elena SHAMRINA
Pakharenko & Partners
Nataliya SOLOVYOVA
Patent agency OMI-PAT Ltd.
Viktoriya SOPILNYAK
Doubinskiy & Osharova