Denmark

formed in 1934

Group Leadership

President

Name Nicolai LINDGREEN
CompanyKromann Reumert
Address Sundkrogsgade 5
Copenhagen OE DK-2100
Denmark
Phone+45 40 61 14 82
Fax+45 70 12 13 11
Emailnl@kromannreumert.com

Vice-President

Name Sture RYGAARD
CompanyPlesner Advokatfirma
Address Amerika Plads 37
Copenhagen 2100
Denmark
Phone+45 36 94 11 18
Emailsry@plesner.com

Secretary

Name Christian KRAGELUND
CompanyHorten
Address Philip Heymans Alle 7
Hellerup 2900
Denmark
Phone+45 33 34 43 47
Emailckr@horten.dk

Treasurer

Name Ulla C. KLINGE
CompanyInspicos A/S
Address Kogle Allé 2
P.O. Box 45
Horsholm 2970
Denmark
Phone+45 45 16 61 68
Emailuk@inspicos.com

Members

Lars Conrad Sparre
Sture Rygaard
Tim Minsen
Jens Schovsbo
Ellen Breddam
Leif Rorbol
Lars Holm Nielsen
Niels Lund-Johansen
Preben Kjaer Kristensen

Group Secretariat

Mrs. Jette Balslev
FIR – Foreningen Industriel Retsbeskyttelse AIPPI
c/o Plesner Advokatfi rma
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen
Email: aippi@aippi.dk